COLD BREW

Lime Cold Brew
55,000
Orange Cold Brew
55,000
Cold Brew – Original
50,000
Pineapple Cold Brew
55,000

NON-COFFEE

Trà Đào
45,000
Sữa Tươi
35,000

Đá xay

Chocolate Ice Blend
45,000
Mocha Ice Blend
39,000
Coffee Ice Blend
39,000
Cookie Ice Blend
45,000
Matcha Ice Blend
39,000

MIX JUICE

100% JUICE

Nước ép Bưởi
59,000
Nước ép Cà rốt
39,000
Nước ép Cam Mật ong
39,000
Nước ép Táo
44,000
Nước ép Thơm
44,000