GALI

Nước ép Bưởi, Táo, Chanh, Gừng. Không đường

59,000